Doseringsutrustning på Bona

SikaDos 3 Doseringsutrustning för säker dosering vid golvpolishtillverkning på Bona i Malmö

Bakgrund

Bona strävar efter att leverera lösningar som håller trägolv i perfekt skick under hela dess livslängd – från dammfria slipsystem och lim till lacker och underhållsprodukter. Vid tillverkningen finns många blandnings- och doseringssteg där olika vätskor och ämnen blandas för att skapa produkter av hög kvalitet.
Vid tillverkningen av golvpolish ska 3 olika vätskor blandas. Tidigare var denna hantering helt manuell. Faten togs in och vätskorna pumpades manuellt över till blandaren, en arbetsmiljömässigt otillfredsställande lösning då vätskorna både är frätande och skadliga att inandas.

Lösning

”För att förbättra arbetsmiljön och samtidigt skapa en både smidigare och säkrare hantering beslutade vi i början 2009 att köpa ett SikaDos 3 Doseringssystem från Sikama”, berättar Lennart Edbladh Tekniskt chef på Bona AB i Malmö. Systemet består av en PLC-baserad styrenhet för dosering av vätskorna in i blandaren. Vätskeflödena styrs via tre luftstyrda snedsätesventiler och flödena mäts med 3 st Rotormätare från Liquid Controls (LC). ”Vi är mycket nöjda med det nya doseringssystemet som både effektiviserat hanteringen men som framför allt inneburit en avsevärd förbättring av vår arbetsmiljö”, avslutar Lennart Edbladh.