Vi är nu arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001!

Publicerad 2020-04-29

COVID-19 och den pågående pandemin har satt ett högt fokus på arbetsmiljön.

I mitten av mars genomfördes revision av vårt ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001.

ISO 45001

Det gick mycket bra och vi fick endast ett par mindre avvikelser, som snabbt åtgärdades.

Vi är mycket stolta och glada att vi nått detta mål och att vi nu har ett verksamhetsledningssystem,

som är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

« Visa alla