Valutatillägg 3% gällande alla order från och med 2018-05-02

Publicerad 2018-04-25

På grund av den fortsatta utvecklingen på valutamarknaden ser vi oss nödsakade att debitera ett valutatillägg på 3% på våra listpriser för 2018.

Vi ser detta som en lösning tills vi ser en ökning och stabilisering av kronans värde. Tillägget kommer att justeras i enlighet med den framtida utvecklingen av svenska kronan.

Detta gäller alla order i SEK från och med 2018-05-02.

« Visa alla