Valutatillägg 2% gällande alla order från och med 2020-04-01

Publicerad 2020-03-26

På grund av ett lågt värde på den svenska kronan har vi valt att tillsvidare införa ett tillfälligt valutatillägg på 2% på alla våra listpriser för 2020.

Valutatillägg

Vi ser detta som en lösning tills vi ser en ökning och stabilisering av kronans värde. Tillägget kommer att justeras i enlighet med den framtida utvecklingen av svenska kronan.

Detta gäller alla order i SEK från och med 2020-04-01.

« Visa alla