Valutatillägg 2% gällande alla order från och med 2019-08-01

Publicerad 2019-07-23

På grund av den fortsatta utvecklingen på valutamarknaden ser vi oss nödsakade att debitera ett valutatillägg på 2% på våra listpriser för 2019.

Valuta 2019

Vi ser detta som en lösning tills vi ser en ökning och stabilisering av kronans värde. Tillägget kommer att justeras i enlighet med den framtida utvecklingen av svenska kronan.

Detta gäller alla order i SEK från och med 2019-08-01.

« Visa alla