Sikama presenterar SikaMox 20/40 – Kalibreringsutrustning för tankar med vågceller

Publicerad 2021-09-06

För att på ett enkelt sätt kontrollera/kalibrera stora vågar eller tankar med lastceller (vågceller) används med fördel Sikama´s kalibreringsutrustning SikaMox 20/40 ver 1.2.

SikaMox 20/40 är en komplett kalibreringsutrustning som levereras i en instrumentväska. Väskan innehåller alla tillbehör som behövs för anslutning till en vattenledning och därefter starta kalibreringen.

Varje utrustning levereras med ett testprotokoll och utrustningen har en mätnoggrannhet på bättre än ±0,5 %.

SikaMox 20/40 lämpar sig för kalibrering av tankar upp till 2 400 liter.

Flödeshastigheten genom utrustningen är 20...40 l/min.

Utrustning för större tankar på förfrågan.

För ytterligare information om SikaMox 20/40 ver 1.2.

« Visa alla