Sikama AB stödjer Röda Korsets arbete i Ukraina

Publicerad 2022-03-03

För att motverka följderna av det hemska krig som vi nu ser drabbar en demokrati som håller på att byggas upp utmanar och uppmanar vi till insamling av pengar för att hjälpa de människor som drabbas. För varje medarbetare som skänker pengar eller på annat sätt stödjer de drabbade skänker Sikama AB 1000 kr till Svenska Röda Korsets insamling till stöd för drabbade i Ukraina. Det gör att vi idag sätter in ett ordentligt belopp på Röda Korsets konto.

Hjälp behövs var med och ge ert bidrag!

 

To counteract the aftermath of the terrible war we are now seeing towards a democracy being built, we are challenging and encouraging you and your company to raise money to help the people affected. Sikama AB will donate €100 for each employee who has donated any amount to help the people affected. Today we at Sikama have donated a great amount to the Swedish Red Cross for support to the victims in Ukraine.

How can you help? Help is needed! 

« Visa alla