Lansering av doseringssystem SikaCycle

Publicerad 2022-10-10
  • Doseringssystem SikaCycle är framtaget för att på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt styra dosering, inblandning och påfyllning av vätskor i kärl och processer.

  • SikaCycle fungerar med AROs luftdrivna membranpumpar, EXP-serien och Sanitetspumpar.

  • Doseringen är exakt med hög repeternoggrannhet

  • SikaCycle är en mycket ekonomisk investering med lång livslängd och låga driftskostnader

 

Mer information här

« Visa alla