Information om hur vi på Sikama hanterar GDPR

Publicerad 2018-05-18

Information avseende vår hantering av personuppgifter

Dina kontaktuppgifter har vi registrerat i samband med köp av våra produkter eller så kan vi ha fått dem vid ett personligt besök, på en mässa eller vid något annat tillfälle. Vi kan också samlat in uppgifter manuellt från publika sidor på webben (t ex hemsidor, eniro.se, allabolag.se, hitta.se, Google och andra webbplatser)

Enligt en ny EU-lagstiftning (GDPR) vill vi informera dig om vad vi lagrar och att du när som helst kan begära att dina uppgifter tas bort.

Fakta om de uppgifter vi har på dig:

  • Vi lagrar personuppgifter på dig kopplat till det företag du arbetar på. De uppgifter vi lagrar är ditt för- och efternamn, ev befattning, ev avdelning, e-postadress och telefonnummer, samt IP-adress vid användande av vår chatt-funktion på hemsidan www.sikama.se.
  • Vi sparar dina uppgifter tills du meddelar att du inte längre vill.
  • Du kan när som helst meddela att vi ska ändra felaktiga uppgifter eller att du inte vill ha vidare utskick från oss ”avregistrera utskick”.
  • Vi säljer aldrig ut dina kontaktuppgifter till andra aktörer.
  • Vi delar inte dina kontaktuppgifter med andra aktörer, förutom i de fall det föreligger skyldighet p g a produktens beskaffenhet och användningsområde, vilket är mycket sällsynt. I dessa fall kommer vi begära ett samtycke från dig först.
  • Du kan kontakta oss om du vill veta mer om dina lagrade uppgifter eller om du vill bli borttagen ur vårt register på följande "länk"

Du kan läsa mer om hur vi hanterar GDPR "här". Du kan vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet om du tycker att vi hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Med vänliga hälsningar

Sikama AB

Åsa Bergström

Ekonomichef och Kvalitets- och Miljöansvarig

« Visa alla