Information avseende Coronaviruset (2020-03-06)

Publicerad 2020-03-06

Vi följer utvecklingen noga och vår bedömning är att det på kort sikt endast påverkar ett fåtal av våra kunder p g a den nya informationen gällande restriktioner i Italien, som UD informerade om idag. Det innebär att våra speditörer inte kommer kunna hämta upp gods i de områden som berörs. Berörda kunder kommer bli kontaktade. Gällande övriga europeiska leverantörer är vår bedömning att leveranstiderna på gods till kund inte kommer påverkas på kort sikt. 

Ovanstående information är baserad på den kunskap vi har i dagsläget. Om situationen på något vis skulle förändras kommer vi gå ut med uppdaterad information.

« Visa alla