Information avseende Coronaviruset (2020-03-20)

Publicerad 2020-03-20

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) och den senaste händelseutvecklingen vill vi informera om läget hos Sikama

Vi har tagit beslut om att minimera resandet under den närmaste tiden. Planerade möten kommer om möjligt att ske digitalt.

Vår verksamhet inklusive service och lager är igång, men servicearbeten ute hos kund kan komma att planeras om. Det går bra att skicka in produkter för service och underhåll till oss.  Vi kommer inte riskera att våra medarbetare utsätts för smitta eller riskera att de kan föra smitta vidare. I de fall möte eller serviceuppdrag anses mycket angeläget, görs en riskbedömning för varje enskilt fall tillsammans med kunden.

Vi vet nu med den information vi har att detta kommer få påverkan på verksamheten och kan försvåra våra möjligheter att klara leveranstiderna till våra kunder. Vi vet i dagsläget inte hur mycket det kommer påverka. Vi gör förebyggande åtgärder i den mån vi har möjlighet, så som att tidigarelägga leveranser och öka på vår lagerhållning. Vi följer noggrant utvecklingen och vi har löpande kontakter med våra leverantörer och speditörer för att kunna föra dialog med berörda kunder. 

Så snart vi har information så går vi vidare med det till våra kunder.

 

« Visa alla