Information avseende Coronaviruset (2020-03-13)

Publicerad 2020-03-13

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) och de senaste dagarnas händelseutveckling vill vi på Sikama agera förebyggande.

Vi har därför tagit beslut om att minska resandet under den närmaste tiden. Möten utanför Sverige ställs in helt. Planerade möten och service inom landet kommer att planeras om.  Vi kommer inte riskera att våra medarbetare utsätts för smitta eller riskera att de kan föra smitta vidare. I de fall möte eller serviceuppdrag anses mycket angeläget, görs en riskbedömning för varje enskilt fall tillsammans med kunden.

Vi vet nu med den nya informationen att detta kommer få påverkan på verksamheten och kan försvåra våra möjligheter att klara leveranstiderna till våra kunder. Vi vet dock i nuläget inte hur mycket det kommer påverka. Vi följer detta noggrant och har löpande kontakter med våra leverantörer och speditörer för att kunna föra dialog med berörda kunder. 

Så snart vi har information så går vi vidare med det till våra kunder.





« Visa alla