Filtrera dokument

Sök dokument:

exakt sökning
 

ATEX-godkänd utrustning

För att välja rätt produkt för en specifik vätska måste hänsyn tas till en mängd pararametrar som; kapacitet, tryck, vilken vätska som ska hanteras, temperatur, viskositet m m. Numera måste produkten även alltid utvärderas enligt ATEX 137 Användardirektivet och eventuellt följa ATEX 100 Produktdirektivet.

ATEX 137 Användardirektivet (direktiv 1999/92/EG) handlar främst om hur risker med arbete i explosionsfarliga miljöer motverkas.

ATEX 100 Produktdirektivet (direktiv 1994/9/EG) handlar om vilken utrustning som får användas i explosiv atmosfär inklusive krav rörande provning, märkning och tillverkning av sådan utrustning.

Det är t ex viktigt att undvika en fritt fallande stråle vid fyllning av brandfarliga vätskor för att förhindra statisk uppladdning. En stråle toluen eller bensin som faller fritt tre decimeter kan räcka för en farlig uppladdning av den upptappade vätskan.

Genom det breda program av ATEX-klassade produker som Sikama kan erbjuda finns det produkter så som pumpar, flödesmätare, slang och armatur för de flesta Ex/ATEX-applikationer.

Nyttiga länkar

 
Antal dokument: 11
 
 
ATEX-godkänd utrustning

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök