ViscoSense® 2 Ex d - Den nya generationens viskositetsmätsystem från VAF i ATEX-utförandeProduktbild-ViscoSense-2-Ex.jpg

ViscoSense® 2 Viskositetsmätsystem från VAF används främst vid kontroll och reglering av viskositeten på HFO/ ISO-oljor till fartygsmotorer. Anled-ningen till att viskositeten behöver mätas och regleras är för att skydda fartygets motorer och optimera bränsleförbrukningen. Motortillver-karna specificerar att bränslet ska hålla en bestämd viskositet för att motorerna ska fungera optimalt.

Viskositetsmätning förekommer även generellt inom industrier där vätskors viskositet är avgörande för drift, funktion eller slutprodukt.

För att mäta brandfarliga och explosiva vätskor eller mätning i Ex-zon kan VisoSense® 2 nu även levereras i ett speciellt Ex d-utförande (Ex d IIC T3…T6) och uppfyller då ATEX-kraven enligt EN60079-0 och EN60079-1.

Några nya viktiga egenskaper hos ViscoSense® 2 Ex d är:

  • Inga rörliga delar - gör att inget förebyggande underhåll krävs och därmed minskas underhållskostnaderna
  • Givaren av SS 316 med Teflon-beläggning - förhindrar korrosionsangrepp, ökar slitstyrkan och minskar risken för vidhäftning 
  • Livstidskalibrerad - ingen omkalibrering krävs, ingen användarutbildning krävs, inga servicekostnader för användaren
  • Både viskositets- och temperaturutgång - ingen separat Pt 100-transmitter krävs
  • Ex d/ATEX-utförande - för alla vätskor och miljöer
ViscoSense® 2 Ex d/ATEX kommer att premiärvisas på Underhåll 2008 i Göteborg 1-4 april.
Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök