Sikama ställer ut på Euro Expo i Sundsvall

Sikama AB ställer ut på Euro Expo i Sundsvall (Ishallen Gärdehov Johannedalsvägen 121) 28-29 augusti. Besök oss då och se på vårt breda program av Pumpar, Flödesmätare, Slang, Armatur och System för vätskehantering.

Efter förvärvet av Sensortech har produktprogrammet breddats att även omfatta flödesmätare för gas, utrustning för nivåmätning och nivåövervakning samt stoftmätning.

Nyheter!

Induktiva flödesmätare ModMAG från Badger

Tryckluftsdriven Membranpump ¼ʺ, PD01 "Dragonfly" från ARO

För Entrébiljett och ytterligare info!

Välkomna!

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök