Sikama presenterar nytt Datablad för Induktiv flödesmätare ModMag Food

  • ModMAG Food/M2000 är en Induktiv flödesmätare eller Magnetisk flödesmätare (MAG-mätare)
  • Den har inga rörliga delar vilket ger ett obefintligt tryckfall
  • ModMAG Food Induktiv flödesmätare störs inte av partiklar i mätmediet
  • Mätnoggrannheten för ModMAG Food påverkas inte av viskositet, densitet eller temperatur
  • Den har ett mycket stor flödesområde på 400:1 och klarar att mäta mycket små flöden
  • ModMAG Food har FDA-godkända material i mediaberörda delar och levereras vanligen med anslutning för Tri-Clamp, DIN 11851 eller ISO 2852
  • Flödesområdet för ModMAG Food Induktiv flödesmätare går i standardutförande från 3 till 5 655 l/min
  • Mätprincipen gör att mätarna uppnår både hög mätnoggrannhet (bättre än ±0,25 %) och hög repeternoggrannhet (bättre än ±0,1 %)

För ytterligare information om Induktiva flödesmätare.

Sikama är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök