Sikama presenterar ny Produktinfo för SikaDos IV Doseringssystem

  • SikaDos IV är ett komplett system för dosering och batchhantering av vätskor
  • SikaDos IV Doseringssystem är framtaget för att på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt styra dosering, inblandning och påfyllning av vätskor i kärl och processer
  • Det är ett flexibelt doseringssystem och består i grunden av en doseringselektronik och en flödesmätare som tillsammans styr t ex en magnetventil
  • Tack vare att doseringssystemet är moduluppbyggt kan det lätt anpassas för de flesta applikationer och vätskor, oavsett vätskornas viskositet och övriga kemiska egenskaper
  • SikaDos IV Doseringssystem har en robust konstruktion som gör det enkelt och mycket användarvänligt
  • Doseringen är exakt, har hög repeternoggrannhet och övervakas av inbyggda larmfunktioner i doseringselektroniken.
  • Detta gör SikaDos IV till en mycket ekonomisk investering med lång livslängd och låga driftskostnader

Sikama AB består av Components, Flowsevice & Sensortech.

Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.  

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök