Sikama presenterar ny Produktinfo för Cox Exact Dual Rotor Turbine

Cox Exact Dual Rotor Turbine - världens exaktaste flödesmätare!

  • Cox Exact Dual Rotor Turbine för flöden från 0,1 till 5 700 liter/minut
  • Mycket stort flödesområde, upp till 500:1
  • Extremt hög mätnoggrannhet, bättre än ±0,1 % över hela mätområdet
  • Cox Exact Dual Rotor Turbine har unik repeternoggrannhet på ±0,02 % på avläst värde
  • Kräver inga raksträckor före och efter mätaren
  • Lågt tryckfall över mätaren

Sikama AB består av Components, Flowsevice & Sensortech.

Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök