Sikama presenterar Produktinfo om renovering av Pistolventiler för AdBlue

  • Användandet av AdBlue har vuxit och kommer säkert växa ytterligare eftersom även personbilar med dieselmotorer numera är utrustade med AdBlue-tillsats
  • Sikama har sett ett ökat behov av service och reparation av pistolventiler för AdBlue
  • Pistolventilerna kommer ofta in till oss för åtgärd och är då i mycket dåligt skick med mycket kristalliserad AdBlue i svivel, pip och trycke. De är då tröga, svåra att använda och läcker ofta, men blir efter omvårdnad nästan som nya
  • Skicka era AdBlue-pistoler till Sikama för renovering och få tillbaks dem servade, testade och i "nyskick"
  • Miljöpolicy
  • Sikama som produkt- och tjänsteleverantör inom vätske- och gashantering arbetar för att förebygga och minska miljöpåverkan. Vi gör det genom att erbjuda våra kunder kalibrering och service på deras utrustningar. Med fortlöpande service ökar produkternas livslängd och på så vis minskar belastningen på miljön.

Sikama AB består av Components, Flowsevice & Sensortech.

Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök