Sikama presenterar ARO Controller

Ingersoll Rand är ett globalt företag inom tryckluftsindustrin när det gäller kompressorer, tryckluftsverktyg och tryckluftsdrivna pumpar för hantering av vätskor. ARO är ett varumärke för tryckluftsdrivna pumpar inom Ingersoll Rand. Ingersoll Rand har nu utvecklat ARO Controller för dosering och batchning för sina pumpar.

ARO Controller - doserings- & batchelektronik   

 

  • Användningsområden – batchning, dosering, blandning, proportionell dosering 
  • Många funktioner – membranbrottsindikering, detektering av tappad sugförmåga, start- och stopp via nivågivare 
  • Larmsignal – förlorad sugförmåga, membranbrott, serviceintervall, förlorad analog insignal, max flödeshastighet
  • Enkel installation 
  • Stor och tydlig display med många tecken
  • Slagräkning håller koll på serviceintervaller
  • Batchning med 1% repeternoggrannhet
  • Enkel fältkalibrering för justering av noggrannheten vid olika vätskor

 

För ytterligare information om ARO Tryckluftsdrivna membranpumpar.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök