Sikama lanserar ett nytt Branschblad för Avloppsreningsverk

Sikama AB kan idag erbjuda ett brett program av produkter som vänder sig till Avloppsreningsverk. Produkter i form av ExcenterskruvpumparMembranpumpar, Fatpumpar, Slangpumpar, Filter, Luft/gasflödemätareMagnetiska flödesmätareKamlock Snabbkopplingar m m.

Service på våra produkter utförs av vårt servicebolag Flowservice. Flowservice är ett företag som utför servcieuppdrag på pumpar, filter och flödesmätare av alla fabrikat. Flowservice är verksamma över hela Sverige, men med fokus på Mälardalen.

 

Sikama AB består av Components, Flowsevice & Sensortech.

Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

 

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök