Sikama bidrar till UNHCR:s arbete med flyktingkrisen – tillsammans kan vi göra skillnad

Sikama vill bidra till UNHCR:s arbete med den pågående flyktingkrisen och har beslutat att i samband med vår kundenkät så skänker vi 40 kr/besvarad enkät. Enkäten går ut till 250 köpande kunder och är en del i arbetet med vår kvalitets- och miljöcertifiering.

UNHCR-logo.png

UNHCR - FN:s flyktingorgan

 

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök