Sikama Components presenterar ny Produktinfo för Kracht Skruvmätare SVC 4

  • Kracht Skruvmätare SVC 4 är av typen deplacementmätare
  • Kvalitet, mycket hög mätnoggrannhet och lågt tryckfall över mätaren gör att de lämpar sig att använda i mycket krävande applikationer
  • Mätprincipen gör att mätarna uppnår både hög mätnoggrannhet (bättre än ±0,2 %) och repeternoggrannhet (bättre än ±0,1 %) - även på högviskösa vätskor
  • De fungerar för såväl tunnflytande som högviskösa vätskor, 1 till 1 000 000 cSt
  • Kracht Skruvmätare SVC används för mätning av bland annat dieselolja, hydraulolja, smörjolja, men även polyol och isocyanat
  • Flödesområdet för Kracht Skruvmätare SVC går från 0,4 till 3 750 l/min (i 5 storlekar) och klarar arbetstryck upp till 400 bar
  • Anslutning rörgänga, SAE-fläns eller DIN-fläns

Sikama AB består av Components, Flowsevice & Sensortech.

Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök