SIKAMAs personal har genomgått utbildning i HLR

Som ett led i SIKAMAs satsning på friskvård för personalen har alla medarbetare genomgått HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning).

Alla medarbetare har också erhållit information och utbildningsmaterial för att i sin tur utbilda minst en person i sin bekantskapskrets i HLR.

För ytterligare information om HLR (Hjärt- och lungräddning).

 

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök