SIKAMAs Annons om Membranpumpar  i NyTeknik nr 18 2011

SIKAMA har i NyTeknik nr 18 följande annons för ARO Tryckluftsdrivna Membranpumpar.

ARO Tryckluftsdrivna Membranpumpar finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som gör att membranpumparna klarar de flesta aggressiva, frätande, explosiva, brandfarliga och giftiga kemikalier, såväl tunnflytande lösningsmedel som trögflytande viskösa lacker.

Den supereffektiva luftmotorn i kombination med stort deplacement gör att membranpumparna inte behöver slå så många slag som andra membranpumpar behöver. Detta tillsammans med ett nyutvecklat membran med elastofals gör ARO EXP Tryckluftsdrivna Membranpumpar till en mycket lönsam investering.

För ytterligare information om ARO Tryckluftsdrivna Membranpumpar.

 

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök