SIKAMA presenterar nytt Produktinfo för Eclipse Micromag Magnetfilter

  • 405Micromaghp50Group.jpgMicromagTM Magnetfilter filterar bort magnetiska partiklar - även de som är mindre än 1 mikron
  • Inget tryckfall över MicromagTM Magnetfilter - inte ens när filtret är "fullt" - tack vare den patentsökta magnetkretsens konstruktion
  • Inget förbrukningsmaterial - NÅGONSIN! När filtret är installerat krävs inga reservdelar under filtrets livstid och driftskostnaderna minimeras därmed
  • Inget underhåll - bara rengöring som utförs av operatören
  • Ingen miljöpåverkan då metallmaterialet kan återvinnas - inga smutsiga patroner måste tas om hand
  • MicromagTM Magnetfilter har inga väskeförluster i samband med byte av oljeindränkta patroner
  • Minskat stillestånd - ökad produktivitet
  • För ytterligare information om Magnetfilter.

    SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök