SIKAMA presenterar nytt Produktblad för grün Fatpumpar

Fatpumpar är en mycket vanlig pumptyp. De används på de flesta industrier för pumpning av vätskor ur fat och behållare. grüns unika patentsökta tätningslösa pumprör gör pumpningen lätt och säker. Med en enkel bajonettfattning kopplas motor och pumprör samman och därmed kan motorn lätt flyttas mellan olika pumprör.

För att klara olika vätskor med varierande viskositet finns pumprör i ett flertal material som polypropylen, PVDF, syrafast stål, aluminium eller hastelloy C. Det finns även pumprör som kan skapa höga tryck, pumpa viskösa vätskor, blanda vätskor i behållare, specialpumprör för totaltömning av behållare o s v.

Ett antal motoralternativ kan levereras som passar till grüns fatpumprör: 230 V elmotorer med olika effekt och möjlighet till varvtalsreglering samt ATEX-klassade elmotorer och tryckluftsmotorer.

grün Fatpumpar finns med pumpkapacitet upp till 120 l/min och tryckhöjd upp till 18 mvp.

SIKAMA kan erbjuda ett brett program av tillbehör till fatpumpar i form av flödesmätare, pistolventiler, slang, snabbkopplingar, silkorgar, väggfästen och mycket annat.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök