SIKAMA presenterar nytt Familjeblad för Flödesmätning

SIKAMA AB har sedan början av 1970-talet levererat Volymmätare och Flödesmätare till svensk industri och säljer idag årligen närmare 1 500 enheter. Ett brett produktprogram av Volymmätare och Flödesmätare gör att SIKAMA alltid kan erbjuda den mätare som passar bäst för en specifik applikation.

Volym- eller flödesmätning, vad är skillnaden? Volymen är det värde som summeras och mäts t ex i kubikmeter eller liter. Flödet är ett momentant värde, en hastighet, som mäts t ex i liter/minut eller kubikmeter/timma. Skillnaden beror alltså först och främst på hur man använder mätarens utsignal och/eller visning.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök