SIKAMA presenterar nytt Datablad på Induktiv flödesmätare ModMag II/M2000

  • ModMAG II/M2000 är en Induktiv flödesmätare eller Magnetisk flödesmätare (MAG-mätare)
  • Den har inga rörliga delar vilket ger ett obefintligt tryckfall
  • ModMAG II/M2000 Induktiv flödesmätare störs inte av partiklar i mätmediet
  • Mätnoggrannheten för ModMAG II/M2000 påverkas inte av viskositet, densitet eller temperatur
  • Den har ett mycket stor flödesområde på 400:1 och klarar att mäta mycket små flöden
  • Finns i material som Hastelloy C och invändig lining av PTFE vilket gör att de flesta vätskor går att mäta
  • Flödesområdet för ModMAG II/M2000 Induktiv flödesmätare går i standardutförande från 3 till 50 900 l/min
  • Mätprincipen gör att mätarna uppnår både hög mätnoggrannhet (bättre än ±0,25 %) och hög repeternoggrannhet (bättre än ±0,1 %)

För ytterligare information om Induktiva flödesmätare.

 

SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök