SIKAMA presenterar nytt Datablad för Tätveckad PTFE-slang

I serie 526 Tätveckad PTFE-slang kombineras flexibilitet och lång livslängd. PTFE i kombination med omflätad rostfri ståltråd ger slangen alla dess goda egenskaper såsom, mycket kort böjradie, lång livslängd och att den klarar ett stort antal cykliska rörelser.

Den Tätveckade PTFE-slangen utvecklades ursprungligen för användning inom flygindustrin. På senare tid har slangen även funnit en mängd applikationer inom kemisk industri, processindustri, petroleum, livsmedelsindustri, läkemedelindustri, papper och cellulosa m fl.

PTFE-slangens långa livslängd ger den en överlägsen totaltekonomi jämfört med slangar av annat material. Dyra driftsstopp med produktionsbortfall och extra arbetskostnader minimeras därmed.

En extremt kort böjradie och att den klarar ett högt arbetstryck ger den ett mycket brett användningsområde.

Den Tätveckade PTFE-slangens innertub motstår de flesta kemikalier, lösningsmedel och syror och är av den anledningen den rätta lösningen för processer med aggressiva och frätande kemikalier.

Då slangen även finns i antistatiskt utförande gör det att även lättantändliga vätskor kan transporteras med hög hastighet.

Den Tätveckade PTFE-slangen klarar temperaturer från -54…200 °C och arbetstryck, beroende på dimension, upp till 86 bar.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök