SIKAMA presenterar nytt Datablad för SikaDos 3 Doseringssystem

SikaDos 3 är ett komplett system för dosering och batchhantering. SikaDos 3 Doseringssystem är framtaget för att på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt styra dosering, inblandning och påfyllning av vätskor i kärl SikaDos-3-Doseringssystem.jpg och processer.

SikaDos 3 är ett moduluppbyggt och mycket flexibelt doseringssystem. Det består i basutförande av en flödesmätare och en PLC-baserad doseringselektronik som via ett relä styr t ex en magnetventil. SikaDos 3 kan lätt byggas ut för styrning av två eller flera flödesmätare.

Tack vare att doseringssystemet är moduluppbyggt kan det lätt anpassas för de flesta applikationer och vätskor, oavsett vätskornas viskositet och övriga kemiska egenskaper.

En vanlig applikation är dosering av t ex vatten och kemikalier vid recepthantering d v s vid återkommande noggrann blandning av vätskor.

För ytterligare information om SIKAMAs system för dosering och batchhantering SikaDos 3.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök