SIKAMA presenterar nytt Datablad för Laboratoriefatpump B2 Vario

Laboratoriefatpump B2 Vario används för pumpning av icke brandfarliga tunnflytande kemikalier från olika typer av behållare. Pumpröret har liten ytterdiameter, vilket gör att de kan användas i de flesta små behållare, dunkar, damejeanner och flaskor.

Fatpumparna är mycket lätta och ergonomiskt utformade vilket gör dem enkla och lätta att hantera i laboratoriemiljö.

Laboratoriefatpump B2 Vario startas enkelt genom att vrida på vredet högst upp på motorn, vilket också ändrar pumpens flöde (kapacitet).

De högvärdiga vätskeberörda materialen gör att de klarar mycket aggressiva och korrosiva vätskor som t ex saltsyra, natriumhypoklorit, lut och svavelsyra.

Pumprören är tätningslösa vilket minimerar risken för läckage.

Fatpumparna klarar att pumpa upp till 65 l/min och har max tryckhöjd på 7 mvp.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök