SIKAMA presenterar nytt Datablad för Kracht Skruvmätare SVC 

Kracht Skruvmätare SVC är av typen deplacementmätare. Kvalitet, mycket hög mätnoggrannhet och lågt tryckfall över mätaren gör att de lämpar sig att använda i mycket krävande applikationer.

De fungerar på såväl tunnflytande som högviskösa vätskor. Mätprincipen gör att mätarna uppnår både hög mätnoggrannhet (bättre än ±0,2 %) och repeter­noggrannhet (bättre än ±0,1 %) - även på högviskösa vätskor.

Kracht Skruvmätare SVC används för mätning av bland annat dieselolja,  hydraulolja, smörjolja, men även polyol och isocyanat.

Flödesområdet för Kracht Skruvmätare SVC går från 1 till 1 500 l/min (i tre storlekar) och klarar arbetstryck upp till 250 bar.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök