SIKAMA presenterar nytt Datablad för Flamskydd till tankbilar

Nu finns äntligen en slutlig tolkning från Räddningsverket av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och reglerna kring användandet av flamskydd på tankbilar för brandfarliga vätskor klass 3 (diesel, bensin och etanol E85). Nu är det fastställt att "det ska finnas ett flamskydd vid varje vakuumventil och på samtliga tankfack".

SIKAMA har under många år levererat flamskydd tillsammans med de tryck- & vakuumventiler (kippventiler) som vi säljer. Dessa flamsskydd uppfyller kraven i EN 12874 och kan utan problem monteras på befintliga vakuumventiler av alla fabrikat.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök