SIKAMA presenterar nytt Datablad för ARO Pulverpump

ARO-Pulverpump.jpgARO Pulverpump är en Tryckluftsdriven Membranpump speciellt utvecklad för problemfri transport av torra produkter som pulver och puder. Vid transport av torra produkter används i många fall öppna bandtransportörer. Nackdelen är att produkten ofta går förlorad då den lätt hamnar på fel ställen, dammar ner arbetsytor och förorenar arbetsmiljön. Detta elimineras helt vid användning av ARO Pulverpump då produkten istället förflyttas i slutna rör.

Membranpumpen är en enkel och ekonomisk lösning till skillnad från stora komplexa transportörer. Den är dessutom portabel och kan därmed lätt flyttas runt i anläggningen.

ARO Pulverpump har ett unikt patenterat luftinjiceringssystem som minskar risken för sammanpackning av pulver / puder i pump och ledningar.

För ytterligare information om ARO Pulverpump.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök