SIKAMA presenterar nytt Datablad för ARO Pulsationsdämpare

SBGroup-Cover.jpg Alla typer av membranpumpar och kolvpumpar har minst två lägen i sina driftscykler där de inte skapar något tryck eller flöde till en process. Resultatet av dessa oönskade tryckfluktuationer kan skapa skumbildning, pulsation eller hydrauliska tryckstötar.

Traditionella pulsationsdämpare reducerar oönskade pulsationer och förhindrar överbelastning av rörsystem.

ARO Pulsationsdämpare (Automatic Shock Blockers®) kompenserar för fluktuationer i vätsketryck utan behov av underhåll och justering. ARO Pulsationsdämpare reducerar pulsationer med genomsnitt 60-80 % i applikationer med högt mottryck.

För ytterligare information om ARO Pulsationsdämpare.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök