SIKAMA presenterar nya Datablad för Kracht Tryckbegränsningsventiler & Överströmningsventiler

Kugghjulspumpar är så kallade deplacementpumpar. Det innebär att de för varje varv transporterar lika stor volym, oavsett vilket mottryck det är på trycksidan. Om tryckledningen är helt stängd innebär det att pumpen ökar trycket till dess att en ventil öppnas eller något går sönder i tryckledningen eller i pumpen. För att skydda applikationen ska en säkerhetsventil används, ledningsmonterad eller påbyggd på pumpen.

Finns det risk att en pump går mot stängd ventil en längre tid används en tryckbegränsningsventil/överströmningsventil tryckbegränsningsventil/överströmningsventil som öppnar vid ett förinställt tryck och leder vätskan tillbaks till tanken via en separat returledning.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

 
Sitemap
Sök