SIKAMA presenterar ny Produktinfo för tillbehör för Fatpump

En fatpump bör förses med viss form av kringutrustning som slang och slangklämma för att fungera.

Arbetet kan dessutom förenklas, livslängden på pumpen kan förlängas och man kan få kontroll på förbrukning om t ex pistolventil, flödesmätare och väggfäste används.

För att klara aggressiva, korrosiva, brandfarliga och/eller explosiva vätskor är det viktigt att kontrollera vätskans egenskaper och se till att fatpump och kringutrustning tål den pumpade vätskan.

För att skapa en komplett utrustning för hantering av vätskor från fat, cipaxbehållare, damejeanner, dunkar och andra tankar kan SIKAMA erbjuda ett brett program av tillbehör i form av flödesmätare, slangar, kopplingar, Kamlock snabbkopplingar, silkorgar, fatförskruvningar m m

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök