SIKAMA presenterar ny Produktinfo för grün Fatpump med tryckluftsmotor

Fatpumpar används på de flesta industrier för pumpning av lågviskösa vätskor ur fat och behållare

grüns unika patentsökta tätningslösa pumprör gör pumpningen lätt och säker genom att minska risken för läckage

Med en enkel bajonettfattning kopplas motor och pumprör samman och därmed kan motorn lätt flyttas mellan olika pumprör

I ATEX-klassade applikationer används tryckluftsmotor d600 och syrafasta pumprör

Tryckluftsmotorns hus är av aluminium med korrosionsbeständig lack

Varvtal och därmed kapacitet regleras enkelt med en ventil på tryckluftsledningen

grün Fatpumpar tillverkas med pumpkapacitet upp till 120 l/min och tryckhöjd upp till 18 mvp

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

 

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök