SIKAMA presenterar ny Produktinfo för VITEX Gummikompensator

  • Gummikompensator VITEX är utformade för att kompensera längsgående och tvärgående förskjutningar
  • Den minskar även vibrationer och buller i rör och installationer
  • Gummikompensator VITEX används för installationer i petrokemisk industri, motorer, i anläggningar och för avsvalning av rökgaser
  • VITEX är anpassade för aggressiva medier och mycket resistent mot het olja, bensen, xylen, drivmedel med aromathalt över 50 %, biobränslen, aromatiska och klorerade kolväten och oorganiska syror
  • Gummikompensator VITEX är mycket resistent mot väderpåverkan, ozon och åldrande
  • Bälg av Viton®

 

För ytterligare information om Elaflex Gummikompensatorer.

SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

 

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök