SIKAMA presenterar ny Produktinfo för VAF   T-Sense Vridmomentsmätsystem

 • Användningen av VAF T-Sense Vridmomentsmätsystem innebär effektivitetsförbättring, överbelastningsskydd och förebygger stilleståndskostnader
 • Inom sjöfartsnäringen har dessa mätsystem lett till bränslebesparingar på upp till 5 %
 • Systemet bygger på extremt noggrann optisk sensorteknik och kan monteras kring drivaxlar för kraftöverföring.
 • Används exempelvis för kontinuerlig mätning av uteffekt på fartygsmotorer, kontinuerlig mätning av effektförbrukning, kontinuerlig övervakning av vridmoment, hastighet och effektnivåer och direkt visuell kontroll av förändringar i motorns inställningar.
 • Kort återbetalningstid då T-Sense kan används för bränsleoptimering
 • Inga underhållskostnader då mätprincipen är beröringsfri
 • Enkel installation som kan utföras av fartygets personal
 • Kräver inte teknisk assistans eller idrifttagningshjälp
 • Kräver ingen omkalibrering då systemet är livstidskalibrerat
 • För ytterligare information om VAF T-Sense Vridmomentsmätsystem.

   

  SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök