SIKAMA presenterar ny Produktinfo för Tryck- & vakuumventil till tankbilar

Tryck- & vakuumventil (Kippventil) typ N4 är tillverkade enligt EN 14595, EN 13082 och ADR-S.

Tryck- & vakuumventilen är vanligen sekvensstyrd och detta medför att Kippventilen tvångsöppnas innan bottenventilen i facket kan öppnas. Den har en fördröjning efter att bottenventilen är stängd vilket hindrar att tanken skadas av under- eller övertryck.

  • Om trycket i tanken ökar på grund av exempelvis en ökad temperatur förhindrar Tryck- & vakuumventilen tanken från att skadads av detta övertryck
  • Om trycket i tanken minskar på grund av exempelvis trasig pnumatik förhindrar ventilen tanken från att skadads av detta vakuum (undertryck)
  • Om tankbilen välter (på sidan eller helt) stängs ventilen så att utsläppet av vätska blir minimalt

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök