SIKAMA presenterar ny Produktinfo för Pesu-Karhu Spolmunstycken

  • Robusta spolmunstycken (kallas även strålmunstycken, spolventiler, spolhandtag) av mycket hög kvalitet för rengöring av golv och maskiner i slakterier, mejerier, storkök, tvätthallar, bensinstationer, badinrättningar, pappersindustri, brandsläckning m m.
  • Reglerbara spolmunstycken som möjliggör steglös ändring av strålen, från punktstråle till vid stråle eller dimma.
  • Vissa modeller är försedda med värmeisolerade handtag för vätsketemperaturer upp till 100 °C, snabbavstängningsventil och olika typer av slanganslutningar eller snabbanslutningar.
  • Spolmunstycken med snabbavstängningsventil lämpar sig särskilt bra för hängande slangar t ex i storkök och slakterier.
  • Spolmunstycken finns för flöden upp till 300 l/min och tryck upp till 16 bar. Industrimodeller testade med 50 bars tryck utan läckage.

 

SIKAMA förser svensk och dansk industri med produkter och system för vätskehantering. Produkter i form av Pumpar, Flödesmätare, Slang och Armatur. System som Doseringssystem, Blandningssystem, Tankningssystem och Övervakningssystem.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök