SIKAMA presenterar ny Produktinfo för PTFE-slang Tätveckad 

  • I serie 526 Tätveckad PTFE-slang kombineras flexibilitet och lång livslängd.
  • PTFE i kombination med omflätad rostfri ståltråd ger slangen alla dess goda egenskaper såsom, mycket kort böjradie, lång livslängd och att den klarar ett stort antal cykliska rörelser.
  • Återfinns i en mängd applikationer inom kemisk industri, processindustri, petroleum, livsmedelsindustri, läkemedelindustri, papper och cellulosa m fl.
  • Lång livslängd ger den överlägsen totaltekonomi jämfört med slangar av annat material. Dyra driftsstopp med produktionsbortfall och extra arbetskostnader minimeras.
  • Den Tätveckade PTFE-slangens innertub motstår de flesta kemikalier, lösningsmedel och syror och är av den anledningen den rätta lösningen för processer med aggressiva och frätande kemikalier.
  • Slangen klarar temperaturer från -54…200 °C och arbetstryck, beroende på dimension, upp till 86 bar.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök