SIKAMA presenterar ny Produktinfo för PEM2 Propulsion Efficiency Monitor

  • Med PEM2 Propulsion Efficiency Monitor har VAF Instruments utvecklat ett helt nytt övervakningssystem som bygger på många års erfarenhet och beprövad teknik, men med modern användarvänlig elektronik
  • Ett PEM2 System kan övervaka en eller två T-Sense Vridmomentsmätsystem tillsammans med bränsleförbrukningen från 4 motorer/förbrukare (max 8 st VAF Flödesmätare)
  • PEM2 Propulsion Efficiency Monitor är genom sin menystruktur mycket enkelt att använda och alla uppmätta och beräknade data kan direkt läsas på skärmen
  • Ett PEM2 System hjälper ägarna att förbättra effektiviteten i fartygsdriften eller för att övervaka motorns prestanda på ett mycket bekvämt sätt
  • Applikationer för en standard PEM2 Propulsion Efficiency Monitor
  • Uteffektmätningar för framdrivning av fartyg
  • Kontinuerlig effekt- och bränsleförbrukning
  • Direkt visuell kontroll av förändringar i motorinställning, "trim" och "draught"
  • Kontinuerlig övervakning av vridmoment, varvtal, effekt eller dragkraft (thrust)

För ytterligare information om PEM2 Propulsion Efficiency Monitor.

 

SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök