SIKAMA presenterar ny Produktinfo för Kugghjulspump med Överströmningsventil

  • Ingen interncirkulation eliminerar risken för värmeutveckling i pumpen

  • Förenklar rördragningen i systemet då separat överströmningsventil ej krävs

  • Den integrerade överströmningsventilen minskar kostnaderna för rördragning

  • Överströmningsventil med anslutning för returledning kan användas som hela systemets överströmningsventil

  • Till skillnad från en standard integrerad säkerhetsventil arbetar denna överströmningsventil kontinuerligt och ger ett stabilt flöde utan trycktoppar

  • Överstömningsventilen klarar arbetstryck upp till 25 bar

  • Överstömningsventilen klarar viskositet upp till 5 000 cSt

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök