SIKAMA presenterar Produktinfo för Kracht Skruvmätare SVC

  • Kracht Skruvmätare SVC är av typen deplacementmätare.
  • Kvalitet, mycket hög mätnoggrannhet och lågt tryckfall över mätaren gör att de lämpar sig att använda i mycket krävande applikationer.
  • De fungerar på såväl tunnflytande som högviskösa vätskor. Mätprincipen gör att mätarna uppnår både hög mätnoggrannhet (bättre än ±0,2 %) och repeternoggrannhet (bättre än ±0,1 %) - även på högviskösa vätskor.
  • Kracht Skruvmätare SVC används för mätning av bland annat dieselolja, hydraulolja, smörjolja, men även polyol och isocyanat.
  • Flödesområdet för Kracht Skruvmätare SVC går från 1 till 1 500 l/min (i tre storlekar) och klarar arbetstryck upp till 250 bar.

 

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök