SIKAMA levererar utrustning för höghastighetstankning till Aitikgruvan

SIKAMA har via P A Hydraulservice i Gällivare levererat utrustning för högastighetstankning av gruvtruckar i Aitikgruvan.

I Aitikgruvan använder Boliden stora Caterpillartruckar för transport av gråberg och malm. Truckarna har blivit större med åren och tar nu ca 300 ton per last. Ökade lastvolymer ger också ökad bränsleåtgång och större tankar. I de senast levererade truckarna rymmer tanken 7 m3. De befintliga dieselpumparna gav bara ett flöde på ca 200 l/min vilket innebar att trucken blev stående ungefär 30 min vid en tankning. Boliden ville minska stilleståndstiden och på samma gång se till att dieseln blev renare och fri från vatten innan den kom in i motorerna. Truckarna var ofta inne på service på grund av vatten och smuts i bränslet. Frågan ställdes till P A Hydraulservice i Gällivare om de kunde hjälpa till att lösa problemet. De kontaktade SIKAMA och i samråd togs en bra fungerande lösning fram.

För ytterligare information om Tankningssystem från SIKAMA.

 

SIKAMA är en komplett leverantör av produkter, system och service för vätskehantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök