SIKAMA lanserar nytt Branschblad för Avloppsreningsverk

SIKAMA kan idag erbjuda ett brett program av produkter som vänder sig till Avloppsreningsverk. Produkter i form av Excenterskruvpumpar, Skruvcentrifugalpumpar, Membranpumpar, Fatpumpar, Slangpumpar, Magnetiska flödesmätare, Turbinflödesmätare, Kamlock Snabbkopplingar m m.

Service på SIKAMAs produkter utförs av vårt servicebolag Scandinavian FlowService, i dagligt tal FlowService. Scandinavian FlowService är ett företag som utför servcieuppdrag på pumpar och flödesmätare av alla fabrikat. Flowservice är verksamma över hela Sverige, men med fokus på Mälardalen.

SIKAMA förser svensk och dansk industri med pumpar, flödesmätare, slang och armatur.

Hjälp

Om du inte kan öppna PDF-dokument behöver du programvaran Adobe Reader.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök