SIKAMA förvärvar Sensortech

Från och med 1 juli 2012 är Sensortech Sweden AB dotterbolag till SIKAMA AB.

Sensortech har under många år levererat utrustning för mätning av flöde, volym och nivå för gaser och vätskor. Med förvärvet av Sensortech breddas produktprogramet att även omfatta flödesmätare för gas, utrustning för nivåövervakning och ytterligare flödesmätare för vätskor.

För Sensortech´s kunder är förhoppningen att det ska medföra ytterligare förbättrad service och succesivt bredare kompetens och produktutbud.

Roger Åsberg och Trygve Segerheim kommer att fortsätta driva verksamheten men succesivt använda SIKAMA's organisation för olika funktioner. Redan nu har lager och utleveranser flyttats till SIKAMA's lokaler i Skogås, 2 mil söder om Stockholm.

Vi kan vätskehantering!
 
Sitemap
Sök